หน้าแรก : HOME

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/napanard/ita/ita2563
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
ลำดับกิจกรรม  Link
 1การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
    https://youtu.be/DBv_3JLPuX0
 2การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
    https://youtu.be/swDTKZHEiIU
 3หนูน้อยคนเก่งร้องเล่นเต้นต้านโควิด ระดับอุบาล
    https://youtu.be/kWrQ6GDoTGI
 4กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
    https://youtu.be/6OPHmESxqmc
 5การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
    https://youtu.be/Nhm0NnKRYQI
 6วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-6
    https://youtu.be/2MqoP7moCK4

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น
Comments