หน้าแรก : HOME

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/napanard/ita/ita2563


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโบายของ สพฐ. ระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2563 การดำเนินการเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2563 02:09 โดย Napanard School Chiangkan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น
Comments